Taksit

Taksien varustelussa on oleellisinta päättää tarvittavien istuimien määrä ja sijoittelu. Pohjaratkaisuista parhaan mahdollisen hyödyn irti saaminen vaatii suunnittelu- ja asennustiimiltä ammattitaitoa ja kokemusta. Taksien varustelemisessa vaaditut tiedot ja taidot ovat hyvin hallussa Sorsa:lla.

 

Tilataksit

Tilatakseissa on yleesä istuinpaikat 1+8. Numeroyhdistelmällä tarkoitetaan, että kuskin lisäksi aujoneuvossa on istuimet kahdeksalle matkustajalle. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Teemme taksien istuinvarustelut asiakkaan toivomalla tavalla. Sorsa käyttää istuinvarusteluissa pääsääntöisesti NEKTEK- merkkisiä isuimia.

Taksien istuinvarustelu 1+8.

Taksivarustelu istuimilla 1+8.

Taksivarustelu vaihtoehtoisella 1+8 istuinjärjestyksellä.

Taksivarustelu vaihtoehtoisella 1+8 istuinjärjestyksellä.

 

Invataksit

Invataksit varustelemme istuimien lisäksi myös muilla matkustamisen mahdollistavilla ominaisuuksilla, kuten invanostimilla, kääntyvillä istumilla ja pyörätuolipaikoilla

Taksi varusteltuna invanostimella.

Taksi varusteltuna invanostimella.

 

 

esteettömät taksit

Esteettömän taksin tekniset vaatimukset ovat taksiliikenteessä käytettävien asetuksien mukaiset. Esteettömässä taksissa riittää yksi pyörätuolipaikka.  Vaatimuksia on olemassa myös pyöränostimelle ja kulkuluiskalle, kulkuaukoille ja pyörätuolin kiinnitykselle.

 

 

Koululaistaksit

Kuvassa istuinvarustelu 1+K12 / 1+7.

Kuvassa istuinvarustelu 1+K12 / 1+7.

Koululaistakseihin teemme istuinvarustelut kuten muihinkin tila- ja invatakseihin. Koululaisistuimilla voidaan kuljettaa kahta lasta tai yhtä aikuista.

Kuvassa istuinvarustelu 1+K13 / 1+8.

Kuvassa istuinvarustelu 1+K13 / 1+8.

Sorsa auttaa teitä oikeiden varusteluratkaisujen tekemisessä.

 

Soita tai lähetä viesti ota yhteyttä- toiminnon avulla.